< POWRÓT

Biuletyn

Grupa PGS może poszerzyć swoje CV o budowę osiedli mieszkalnych dla ptaków ?

Pracownicy Kopalni Piława Górna na terenach leśnych sąsiadujących z wyrobiskiem rozwiesili pod nadzorem specjalisty ornitologa łącznie około 100 budek lęgowych dla ptaków z gatunków – nietoperz, puszczyk i muchołówka.

Nasze działania mają sprzyjać migracji ptaków z terenów przeznaczonych pod eksploatację, a tym samym objętych planowaną wycinką drzew.

Liczymy na to, że budki zostaną zasiedlone ?