Górnictwo odkrywkowe i społeczność lokalna: Wpływ działań górniczych na życie mieszkańców

Górnictwo odkrywkowe, jako dynamiczna dziedzina przemysłu, stanowi rdzeń rozwoju wielu regionów, ale jednocześnie może nieść ze sobą wyzwania związane z wpływem na życie mieszkańców okolicznych miejscowości. Proces wydobycia w kopalni odkrywkowej to skomplikowany zestaw operacji, który obejmuje nie tylko ekstrakcję surowców, lecz także wymaga równowagi pomiędzy postępem technologicznym a zrównoważonym rozwojem społeczności lokalnej. Przekonaj się, w jaki sposób Grupa Polskie Górnictwo Skalne działa, by zminimalizować wpływ naszych działań na lokalne społeczności i działać na ich korzyść.

Proces wydobycia w kopalni odkrywkowej

Aby zrozumieć, jak wydobycie w kopalniach odkrywkowych może wpływać na codzienność mieszkańców okolic terenów wydobywczych, ważne jest zrozumienie tego, w jaki sposób przebiega wydobycie w takiej kopalni. Proces rozpoczyna się od dogłębnej analizy geologicznej, która określa lokalizację złoża, jego strukturę i potencjalne zagrożenia dla środowiska. Następnie inżynierowie planują etapy ekstrakcji, uwzględniając zarówno efektywność wydobycia, jak i minimalizację wpływu na otaczającą przyrodę. W przypadku kopalni odkrywkowych, w przeciwieństwie do metod podziemnych, proces ten zazwyczaj zaczyna się od usunięcia warstw nadkładu przy użyciu zaawansowanych maszyn, takich jak spycharki, ładowarki, koparki.

W kopalniach odkrywkowych wykorzystuje się także technologię detonacji kontrolowanej, której celem jest rozdrobnienie skał w celu ułatwienia załadunku i jego transportu. Zaawansowane technologie, takie jak trójwymiarowe skanery geodezyjne, są używane do monitorowania postępu eksploatacji i precyzyjnego dostosowywania planów wydobycia w czasie rzeczywistym.

Wpływ na życie lokalnej społeczności

Wpływ działań górniczych na życie lokalnej społeczności jest zauważalny zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społecznej. Tworzenie miejsc pracy, zwłaszcza w obszarach wiejskich, wpływa na poprawę jakości życia poprzez zwiększenie dostępu do zatrudnienia. Nowe stanowiska i obniżenie stopy bezrobocia w trudno dostępnych obszarach Polski to niewątpliwy plus działalności naszych kopalń odkrywkowych. Jednakże z drugiej strony, proces wydobycia może prowadzić do obaw związanych z hałasem, kurzem, czy zmianami krajobrazu. Są to zasadne wątpliwości, które często mają odzwierciedlenie w rzeczywistości, jednak stopień ich nasilenia nie jest tak wysoki, jak mogłoby się wydawać. Jako Grupa PGS, dokładamy wszelkich starań, by zminimalizować wpływ naszej działalności na komfort mieszkańców sąsiadujących z kopalnią terenów.

Grupa PGS, w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, podejmuje świadome i przemyślane decyzje, które konsultujemy z ekspertami, aby zminimalizować negatywny wpływ. Inwestujemy w technologie ograniczające emisję pyłów, na bieżąco monitorujemy parametry jakości powietrza i aktywnie uczestniczymy w projektach społecznościowych, podnosząc zarówno świadomość, jak i jakość życia mieszkańców.

Działania Grupy PGS na rzecz minimalizacji wpływu procesów wydobywczych w kopalni odkrywkowej na lokalną społeczność

Grupa PGS, jako lider branży wydobywczej, nieustannie doskonali swoje praktyki, aby stać się wzorcem zrównoważonego górnictwa. Oczywiście, staramy się działać w sposób ekologiczny i jak najbardziej minimalizować wpływ naszej działalności na klimat i środowisko. Głównym punktem uwagi są dla nas jednak ludzie. Nasze praktyki proekologiczne i prospołeczne wdrażamy właśnie dla nich, tworząc rozwiązania, prowadzące do poprawy jakości ich życia. Nasza firma ściśle współpracuje z ekspertami ds. środowiska i zdrowia publicznego, prowadzi badania nad innowacyjnymi technologiami redukcji emisji i angażuje się w dialog z lokalną społecznością. Zdanie mieszkańców terenów sąsiadujących z naszymi kopalniami jest niezwykle ważne, dlatego wsłuchujemy się w ich głos i staramy się dopasować nasze plany do ich potrzeb i wymagań. Jakość powietrza, bezpieczeństwo pracy i minimalizacja zakłóceń w życiu codziennym mieszkańców to priorytety, które Grupa PGS traktuje z najwyższą powagą.

Transparentność działań to kluczowy element strategii Grupy PGS. Mieszkańcy są informowani o każdym etapie planowanego wydobycia, a ich opinie brane są pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Otwarta komunikacja z lokalnymi samorządami, spotkania społecznościowe i programy edukacyjne są integralną częścią zaangażowania Grupy PGS w dialog ze społecznością lokalną.

Rekultywacja terenu: odbudowa po wygaszeniu kopalni

Proces rekultywacji to nieodzowna część zobowiązań Grupy PGS. Już na etapie planowania utworzenia kopalni i rozpoczęcia wydobycia, firma uwzględnia aspekty rekultywacji. Stworzenie sprawnego planu przywrócenia eksploatowanych terenów to bardzo ważny element strategii działania w danej okolicy. Po zakończeniu eksploatacji teren przywracany do stanu zbliżonego do pierwotnego lub projektowany jest nowy obraz wyrobiska poeksploatacyjnego, taki jak zbiorniki wodne, rekreacyjne, retencyjne. Rekultywacja prowadzi do zalesianie obszarów, kształtowanie terenu w taki sposób, aby pasował do naturalnego krajobrazu oraz tworzenie przestrzeni rekreacyjnych dostępnych dla społeczności lokalnej. Tereny pokopalniane mogą zostać przywrócone do roli parków, lasów, zbiorników wodnych czy terenów rekreacyjnych.

Wprowadzając innowacyjne metody rekultywacji, Grupa PGS nie tylko naprawia skutki eksploatacji, ale również przyczynia się do długofalowej trwałości ekologicznej. Przywracanie przyrody to także szansa na tworzenie nowych miejsc pracy w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Świadome przywracanie roślinności w danym obszarze może wspierać bioróżnorodność terenu i dać dom wielu gatunkom zwierząt i insektów.

Działania Grupy PGS w obszarze rekultywacji są ukierunkowane na minimalizację wpływu na lokalną społeczność, zarówno podczas eksploatacji, jak i po zakończeniu działalności górniczej. Realizując zobowiązania społeczne i ekologiczne, Grupa PGS pragnie być nie tylko przedsiębiorstwem górniczym, ale także partnerem w zrównoważonym rozwoju społeczności lokalnych.
Poznaj bliżej naszą firmę oraz działania Grupy PGS w naszych kopalniach na terenie Polski. Na naszej stronie internetowej znajdziesz wiele informacji na temat naszych codziennych starań na rzecz nie tylko przemysłu górniczego i budowlanego, lecz także lokalnych społeczności.

Partnerstwo dla Edukacyjnej Przyszłości: Pracownia Językowa Mentor Practice z Wsparciem Grupy PGS w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego.

Cieszymy się, że mogliśmy zaangażować się w przygotowanie innowacyjnej Cyfrowej Pracowni Językowej Mentor Practice w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej. Podczas oficjalnego otwarcia, które odbyło się 7 stycznia 2024r. dyrektor kopalni, Tomasz Buczyński podkreślił znaczenie nowoczesnych technologii w edukacji.

Pracownia Mentor Practice stanowi nie tylko miejsce nauki, ale również przestrzeń inspiracji i rozwoju. Cyfrowa Pracownia Językowa wyposażona została m.in. w komputerową jednostkę centralną all-in-one, systemy audio pozwalające na tworzenie niezależnych grup dyskusyjnych oraz zaawansowane oprogramowanie, które umożliwia nauczycielom efektywne zarządzanie procesem dydaktycznym.

Inwestycja w nowoczesne technologie edukacyjne to ważny krok ku przyszłości, w której młodzież będzie miała lepsze możliwości rozwoju językowego i cyfrowego. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej zmiany!

Podarunki od Serca: Inicjatywy Wsparcia Społeczności w Czasie Świąt

W przedświątecznym czasie – kiedy dawanie nabiera głębszego znaczenia – podjęliśmy szereg inicjatyw, których celem było wsparcie naszej lokalnej społeczności z Piławy Górnej oraz podopiecznych zaprzyjaźnionej z nami Fundacji.

  • Obdarowaliśmy świątecznymi paczkami najmłodszych mieszkańców Piławy Górnej oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, by święta były dla nich jeszcze bardziej wyjątkowe.
  • Wsparliśmy Fundację Pokolorujmy Szarość, dofinansowując wycieczkę do wioski Św. Mikołaja w Srebrnej Górze. Ponadto wspólnie z podopiecznymi Fundacji świętowaliśmy Dzień Górnika w naszej kopalni. 
  • Ufundowaliśmy dzieciom z Domu Dziecka specjalne worki do siedzenia, zapewniając im wygodę podczas codziennych zabaw i odpoczynku.
  • Zakupiliśmy dla zawodników KS Piławianka bluzy termiczne, by mogli kontynuować treningi nawet w chłodniejsze dni.

Cieszymy się, że mogliśmy w tym szczególnym przedświątecznym okresie podarować uśmiech tak wielu osobom! 

Życzenia Świąteczna 2023

Mamy dla Was prawdziwą “kopalnię” życzeń świątecznych! 

Wiemy, jak ciężka potrafi być codzienna praca, dlatego z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam przede wszystkim spokoju. Do tego odpoczynku w rodzinnym gronie i wspólnie spędzonego czasu.

“Odkopcie” teksty kolęd, domowe tradycje i poczujcie ducha Świąt!

Spotkanie “Na Poziomie 308” edycja 2023

14 września 2023 roku, w kopalni w Piławie Górnej, odbyła się czwarta edycja wydarzenia pod nazwą Na Poziomie 308. Współorganizowane przez Grupę PGS i Volvo Maszyny Budowlane Polska spotkanie zgromadziło ponad 700 osób, w tym partnerów biznesowych i gości z branży budowlanej i kruszywowej.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia była licytacja charytatywna, z której dochód w całości został przeznaczony na wsparcie działalności Fundacji Pokolorujmy Szarość z Dobrocina. Specjalnie na tę okazję Zarząd Grupy PGS przekazał biżuterię wykonaną z minerałów wydobytych z naszego złoża. Dzięki hojności uczestników, którzy oprócz licytacji wzięli udział także w prowadzonej przez Fundację zbiórce, udało się zebrać 82 516 zł.

Na Poziomie 308 to nie tylko nazwa, ale przede wszystkim symbol. Symbol połączenia technologii z naturą, biznesu z pasją, a zwłaszcza ludzi z różnych dziedzin, którzy dzielą wspólne wartości i cele. I choć spotkanie
Na Poziomie 308 odbywało się na dnie wyrobiska, to można nazwać je wydarzeniem z najwyższej półki. Dlatego z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia relacji z tego niezwykłego eventu.

Pełne Wrażeń: Zwycięzcy Aukcji WOŚP w Kopalni Piława Górna

Pamiętacie naszą aukcję podczas tegorocznego finału WOŚP? Na zwycięzców licytacji czekało zaproszenie do naszej kopalni w Piławie Górnej na Dolnym Śląsku. 

I niedawno … z przyjemnością przywitaliśmy na kopalni ludzi o wielkim sercu, zainteresowanych tajnikami naszego zawodu. Bez skrupułów pokazaliśmy im wszelkie zakamarki kopalni. Oprócz tego nasi goście mieli możliwość przejazdu wozidłem Komatsu o masie 100 ton podczas pracy maszyny na wyrobisku. Mamy nadzieję, że pogodny dzień spędzony u nas zostanie im na długo w pamięci.

Wyjazd dopełniony został sponsorowanym przez Grupę PGS dwudniowym pobytem w Uroczysku Siedmiu Stawów Luxury Hotel .

To była prawdziwa gratka dla miłośników niecodziennych doświadczeń. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądała ta wyjątkowa wizyta, koniecznie zobaczcie zdjęcia.

 

Edukacyjne Warsztaty dla dzieci w Pieszycach

W dniach 4 i 18 sierpnia odbyły się warsztaty dla dzieci przebywających na półkoloniach w Centrum Usług Społecznych w Pieszycach. Warsztaty miały charakter edukacyjny, podczas których zostały przedstawione podstawowe sposoby rozpoznawania skał i minerałów.

Młodzi słuchacze dowiedzieli się, w jaki sposób rozróżnić minerały poprzez ich charakterystyczną barwę , połysk i twardość . Przeprowadzone zostały również podstawowe doświadczenia takie jak właściwości magnetyczne oraz reakcje na odczynniki chemiczne.

Ponadto uczestnicy mieli okazję na własne oczy zapoznać się z niektórymi podstawowymi minerałami i skałami budującymi nasze góry . Pod koniec warsztatów dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę podczas Quizu , po czym każde z nich otrzymało od pracownika Grupy PGS na pamiątkę minerały wydobyte w kopalni Piława Górna.
Dziękujemy wszystkim małym odkrywcom za aktywny udział i pasję!