Centrum badawczo – rozwojowe

W Grupie PGS utworzone zostało Centrum Badawczo-Rozwojowe mające na celu optymalizację branży wydobycia i przetwarzania surowców skalnych.

Prace badawczo-rozwojowe odgrywają bardzo istotną rolę w działalności Spółki.

Pracujemy nad budowaniem nowych rozwiązań i wdrażamy ich rezultaty. Staramy się odpowiadać na potrzeby rynku poprzez innowacyjne wykorzystanie zasobów technologicznych i materiałowych.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami