< POWRÓT

OFERTA Wapienie

Kruszywa wg PN-EN 12620

„Kruszywa do betonu”

Kruszywa wg PN-EN 13043

„Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

Kruszywa wg PN-EN 13242

„Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

Kruszywo niesortowane

Nadkład (materiał nasypowy)

-

Wapno nawozowe

0-2 mm