< POWRÓT

Nasza misja

Kopalnia w Piławie Górnej, to jeden z największych kompleksów wydobywczo-produkcyjno-załadunkowych kruszywa w Polsce. Nowoczesny zakład przeróbczy pozwala utrzymać zdolność produkcyjną kruszyw na poziomie 1000 t/h oraz umożliwia sterowanie produkcją w sposób pozwalający na skomponowanie produktu gotowego zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości kruszyw pozyskiwanych ze złoża Piława Górna. Produkowane kruszywa to amfibolity i migmatyty, charakteryzujące się bardzo dobrymi właściwościami fizyko-mechanicznymi.

Nasze kruszywa powszechnie stosowane są do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, betonu – w tym betonu o wysokiej wytrzymałości, płyt lotniskowych oraz prefabrykacji, podbudów stabilizowanych mechanicznie oraz do budowy i utrzymania nawierzchni kolejowych.

W ramach systemu Zakładowej Kontroli Produkcji monitorujemy przebieg produkcyjny na każdym etapie przeróbczym złoża oraz prowadzimy stały nadzór jakościowy od pozyskania urobku na terenie wyrobiska, przez zakład produkcyjny i magazyny wyrobów gotowych, po ciąg załadunkowy, tak, aby nasze wyroby były zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

W ramach naszej polityki czynimy wiele starań aby nasza jakość wyrobów charakteryzowała się wysoką jakością, co potwierdza wieloletnia współpraca z największymi spółkami budowlanymi na polskim rynku.

W ramach naszej oferty świadczymy również usługi doradcze między innymi w zakresie komponowania recept (mieszanek mineralno-asfaltowych, podbudów stabilizowanych, betonów towarowych) oraz zastosowania kruszyw w innych wyrobach budowlanych (typu ceramika budowlana, chemia budowlana).

 

Kruszywa produkowane przez Kompanię Górniczą przewożone są do odbiorców transportem kolejowym oraz samochodowym.

Zainstalowany na wewnętrznej bocznicy kolejowej zintegrowany z zakładem przeróbczym, automatyczny system szybkiego załadunku pozwala na wysłanie do 8 składów kolejowych z kruszywem w ciągu doby, co pozwala zapewnić bezpieczeństwo dostaw w ramach realizowanych kontraktów i stabilnośc parametrów jakościowych.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami