Usługi badawcze

W ramach naszej działalności oferujemy niemal pełny zakres badań i analiz materiałów takich jak: kruszywa – stosowane do budownictwa kolejowego, drogowego, hydrotechnicznego i ogólnego, beton czy prefabrykaty betonowe. Swoje usługi świadczymy w sposób kompleksowy, skrupulatny i terminowy.

Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, a metody badawcze dobierane są na podstawie aktualnie obowiązujących norm, specyfikacji technicznych czy innych wytycznych. Interpretacją i weryfikacją wyników badań zajmują się specjaliści o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu w tym zakresie.

ZAKRES OFEROWANYCH BADAŃ

Badania kruszyw

zgodnie z wymaganiami norm:

PN-EN 13043

PN-EN 13242

PN-EN 12620

PN-EN 13450

Badania wyrobów betonowych i betonów

zgodnie z wymaganiami norm:

PN-EN 1338 : 2004

PN-EN 1340 : 2004

PN-EN 1339 : 2004

PN-EN 206

Skontaktuj się z nami:

Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji oraz Kierownik Laboratorium

Tomasz Rajczyk

698 226 679 tomasz.rajczyk@grupapgs.pl
FORMULARZ KONTAKTOWY >>>

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami