Wytwórnia mas bitumicznych i betonowych

Kompania Górnicza Sp. z o.o. [Kompania Górnicza] posiada w swoim parku maszynowym dwie mobilne wytwórnie mas bitumicznych renomowanej firmy INTRAME: model 260 i 280. Działalność w zakresie produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych została podjęta w 2016 roku i od tego czasu poszerzana jest o kolejne usługi tak, aby sprostać zapotrzebowaniu segmentu budownictwa drogowego.

Usługę produkcji mas bitumicznych możemy poszerzyć o dostawy kruszyw, serwis, logistykę dostosowując ofertę do potrzeb klienta i wymogów kontraktowych. Obsługą działalności w zakresie mas bitumicznych zajmuje się wykwalifikowany zespół w zakresie doradztwa od strony technologii, projektowania recept po nadzór nad produkcją MMA. Nasza fachowość, zaplecze, profesjonalizm i zaangażowanie w procesie budowy przekłada się na zaufanie do jakości naszych usług oraz uczestnictwo w dużych projektach drogowych.

Dzięki dużej mobilności jesteśmy w stanie realizować nasze usługi na ternie całego kraju w pełnym zakresie oferty. W ramach działalności braliśmy udział w realizacjach projektów budowy dróg autostradowych i ekspresowych w różnym zakresie od wytwarzania mieszanki mineralno asfaltowej po kompletną usługę z układaniem masy. Więcej informacji o realizacjach w zakładce realizacje.

SZCZEGÓŁY OFERTY

Kompania Górnicza działalność z zakresu mas bitumicznych oferuje w następujących wariantach:

 • Kompleksowa produkcja MMA
 • Kompleksowa produkcja MMA z układaniem nawierzchni
 • Wynajem wytwórni mas bitumicznych w wariantach z obsługą/ serwisem
 • Kompleksowa usługa relokacji wytwórni mas bitumicznych klientów
  (montaż/demontaż; transport, serwisowanie)

Mobilna wytwórnia betonu SIMEM BISON 500

Kompania Górnicza posiada w swojej ofercie wytwórnię betonu do mieszania ciągłego Simem Bison 500, która jest jednostką mobilną i niezależną (posiada własny agregat prądotwórczy), a pod względem wydajności i dokładności naważania jest dużą konkurencją dla klasycznych wytwórni wykorzystywanych do produkcji mieszanek betonowych na kontraktach drogowych.

Maksymalna wydajność wytwórni to 500 t/h przy odpowiedniej organizacji pracy sprzętów współpracujących z wytwórnią. Wytwórnia posiada trzy silosy na cement (o pojemności 60 ton każdy), trzy zasobniki do dozowania kruszywa z możliwością zrobienia najazdów dla ładowarki z dwóch stron, a także własny zbiornik na wodę o pojemności 20 000 litrów.
Oferujemy wynajem wytwórni z pełną obsługą (jedna lub dwie ładowarki z obsługą, a także obsługą wytwórni) lub wynajem bez obsługi (w ramach dzierżawy – w takim wypadku istnieje możliwość wykupienia opieki serwisowej).

Mobilizacja wytwórni trwa 7 dni – od momentu złożenia zamówienia do momentu gotowości do produkcji na placu klienta.

Beton wałowany

Beton wałowany RCC (ang. Roller Compacted Concrete) to technologia szybkiego wbudowywania półsuchej mieszanki betonowej spopularyzowana na zachodzie w latach 70 XX wieku. Budowa drogi odbywa się przy pomocy rozściełacza do mas bitumicznych, a ułożoną mieszankę dogęszcza się przy pomocy walców drogowych. Na stwardniałym betonie wykonywane są szczeliny dylatacyjne, które zapobiegają pękaniu nawierzchni betonowej. Nawierzchnia może zostać dopuszczona do ruchu już po upływie 48 godzin od wbudowania.

 • BEZPIECZEŃSTWO – brak zjawiska koleinowania i lepsza widoczność
 • TRWAŁOŚĆ – cykl życia drogi kilkukrotnie wyższy od dróg asfaltowych
 • EKONOMIA – koszt wykonania 1 m2 oraz utrzymania drogi niższy od dróg asfaltowych
 • SZYBKOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ – budowa przy użyciu rozściełacza i walców drogowych; dopuszczenie do ruchu już po 48 godzinach

 

ZASTOSOWANIA:

 • DROGI GMINNE I POWIATOWE
 • ŚCIEŻKI ROWEROWE
 • PARKINGI I PLACE MANEWROWE
 • TERMINALE PRZEŁADUNKOWE I PLACE MAGAZYNOWE
 • DROGI LEŚNE I TECHNOLOGICZNE
 • PŁYTY POSTOJOWE NA LOTNISKACH
FORMULARZ KONTAKTOWY >>>