< POWRÓT

OFERTA Amfibolit

Kruszywa wg PN-EN 13043

„Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

Kruszywo drobne

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu

0 - 8 mm

Tłuczeń drogowy

Kruszywa wg PN-EN 12620

„Kruszywa do betonu”

Kruszywa stosowane w budownictwie kolejowym:

wg PN-EN 13450 „Kruszywa na podsypkę kolejową” wg ID-3 „Warunki techniczne utrzymania podtorza”

Tłuczeń kolejowy g1 kI

Tłuczeń kolejowy g1 kII

Kruszywa wg PN-EN 13242

„Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

Kruszywo drobne

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu wg WT-4

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu wg ID-3

Tłuczeń drogowy

Niesort drogowy

Kruszywa wg. EN 13383

"Kamień do robót hydrotechnicznych"

Kamień hydrotechniczny

40 - 80 mm

80 - 150 mm

80 - 250 mm

100 - 300 mm

300 - 600 mm

63 - 120 mm

Inne:

Mączka kamienna

0 - 1 mm

Piasek łamany 0/1

0 - 1 mm

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami