< POWRÓT

Amfibolit

Kompania Górnicza Sp. z o.o.

KOPALNIA W PIŁAWIE GÓRNEJ (DOLNY ŚLĄSK)

Kopalnia w Piławie Górnej, to jeden z największych kompleksów produkcyjnych kruszyw łamanych w Polsce. Nowoczesny zakład przeróbczy pozwala utrzymać zdolność przeróbczą na poziomie 1000 t/h oraz umożliwia sterowanie produkcją w sposób pozwalający na skomponowanie produktu gotowego zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości kruszyw pozyskiwanych ze złoża Piława Górna. Produkowane kruszywa to amfibolity i migmatyty, charakteryzujące się bardzo dobrymi właściwościami fizyko-mechanicznymi.

Nasze kruszywa powszechnie stosowane są do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, betonu – w tym betonu o wysokiej wytrzymałości, płyt lotniskowych oraz prefabrykacji, podbudów stabilizowanych mechanicznie oraz do budowy i utrzymania nawierzchni kolejowych.

W ramach systemu Zakładowej Kontroli Produkcji monitorujemy przebieg produkcyjny na każdym etapie przeróbczym złoża oraz prowadzimy stały nadzór jakościowy od pozyskania urobku na terenie wyrobiska, przez zakład produkcyjny i magazyny wyrobów gotowych, po ciąg załadunkowy, tak, aby nasze wyroby były zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.