< POWRÓT

OFERTA Chemia budowlana

Mączka o uziarnieniu 0/0,25 mm - o wilgotności nie przekraczającej 0,4% przeznaczona do tynków maszynowych drobnych, gładzi cementowo-wapiennej, zaprawy tynkarskiej wyrównującej (szpryca)

Mączka o uziarnieniu 0/0,5 mm - o wilgotności nie przekraczającej 0,5%, % przeznaczona do tynków maszynowych, tynku ręcznego, zaprawy tynkarskiej, zaprawy murarskiej i cienkowarstwowej.

Kruszywo o uziarnieniu 0/1 mm, 0/1,6 mm - o wilgotności nie przekraczającej 0,3%, przeznaczone do tynków ręcznych i maszynowych, zapraw tynkarskich

Kruszywo o uziarnieniu 0/2 mm - o wilgotności do 0,5%, przeznaczone do wylewek betonowych C15 C20 C24, oraz zapraw tynkarskich i murarskich

Kruszywo o uziarnieniu 1/3 mm - o wilgotności do 0,5%, przeznaczone do tynków strukturalnych, oraz jako dodatek do wylewek betonowych podnoszących właściwości wytrzymałościowe

Polskie Górnictwo Skalne posiada w swojej ofercie kruszywa do chemii budowlanej. Kruszywa te zostały poddane szczegółowym badaniom nad przydatnością do zastosowań w wyrobach takich jak: tynki, gładzie, szpryce, zaprawy murarskie i tynkarskie oraz wylewki betonów. Badania były prowadzone w ramach projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój przy Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

CECHY KRUSZYW WPŁYWAJĄCE NA TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ GOTOWYCH WYROBÓW:

  •  Wysoka odporność na rozdrabnianie i ścieranie w porównaniu z kruszywami ze źródeł rozsypiskowych wpływa pozytywnie na właściwości wytrzymałościowe gotowych produktów przy niezmiennej ilości spoiw
  •  Stabilność parametrów mechanicznych i geometrycznych gwarantuje powtarzalność cech jakościowych gotowych wyrobów
  •  Brak reaktywności alkaliczno-krzemionkowej pomiędzy ziarnem a spoiwem cementowym wpływa pozytywnie na trwałość i jakość wyrobów

 

CECHY KRUSZYW WPŁYWAJĄCE NA ZMNIEJSZENIE KOSZTU PRODUKCJI:

  • Bardzo niski udział wilgoci, nie przekraczający 0,5%  pozytywnie wpływa na obniżenie kosztu produkcji gotowych wyrobów poprzez redukcję suszenia komponentów kruszywowych.
  • Wąskie przedziały uziarnienia pozwalające na komponowanie gotowego kruszywa bez konieczności jego rozsiewania.

 

ASPEKTY EKOLOGICZNE:

  • występujące w kruszywie związki TiO2 w postaci rutylu mają działanie fotokatalityczne – rozkładając pod wpływem promieniowania UV toksyczne związki azotu
  • redukcja emisji CO2 poprzez zmniejszenie nawet o 90% zużycia gazu potrzebnego do  suszenia składników kruszywowych

GOTOWE PRODUKTY:

Ponadto dzięki przeprowadzonym pracom badawczym oferujemy swoim klientom także gotowe recepty na następujące wyroby z użyciem kruszyw z kopalni w Piławie Górnej:

Lp.

Nazwa

Cechy

1

TYNK MASZYNOWY 0,5

rozwiń

zwiń

Uziarnienie:

0/0,5 mm

Kategoria wytrzymałości

CS I

Ilość spoiwa CEM I na Mg wyrobu [kg]

118

Wytrzymałość na ściskanie

1,3 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie

0,4 N/mm2

Absorbcja wody

WC 0

Przepuszczalność pary wodnej

µ =10

Przyczepność

≥0,1N/mm2

Trwałość: ubytek masy po 25 cyklach zamrażania/rozmrażania

0,46 %

Trwałość: średni spadek wytrzymałości na ściskanie

39,9 %

Reakcja na ogień

A1

Redukcja NO/µmol

0,17

2

TYNK MASZYNOWY DROBNY 0,25

rozwiń

zwiń

Uziarnienie:

0/0,5 mm

Kategoria wytrzymałości

CS I

Ilość spoiwa CEM I na Mg wyrobu [kg]

118

Wytrzymałość na ściskanie

1,3 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie

0,4 N/mm2

Absorbcja wody

WC 0

Przepuszczalność pary wodnej

µ =10

Przyczepność

≥0,1N/mm2

Trwałość: ubytek masy po 25 cyklach zamrażania/rozmrażania

0,46 %

Trwałość: średni spadek wytrzymałości na ściskanie

39,9 %

Reakcja na ogień

A1

Redukcja NO/µmol

0,17

3

TYNK RĘCZNY

rozwiń

zwiń

Uziarnienie:

0/0,5 mm

Ilość spoiwa CEM I na Mg wyrobu [kg]

105

Kategoria wytrzymałości

CS II

Wytrzymałość na ściskanie

2,8 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie

0,5 N/mm2

Absorbcja wody

WC 0

Przepuszczalność pary wodnej

µ =10

Przyczepność

≥0,1N/mm2

Reakcja na ogień

A1

Redukcja NO/µmol

0,17

4

GŁADŹ CEMENTOWO-WAPIENNA

rozwiń

zwiń

Uziarnienie:

0/0,25 mm

Ilość spoiwa CEM I na Mg wyrobu [kg]

132

Kategoria wytrzymałości

CS I

Absorbcja wody

WC 0

Przepuszczalność pary wodnej

µ =10

Przyczepność

≥0,2N/mm2

Trwałość: ubytek masy po 25 cyklach zamrażania/rozmrażania

4,78 %

Trwałość: średni spadek wytrzymałości na ściskanie

2,5 %

Reakcja na ogień

A1

Redukcja NO/µmol

0,15

5

WYLEWKA BETONOWA C15

rozwiń

zwiń

Uziarnienie:

0/2 mm

Ilość spoiwa CEM I na Mg wyrobu [kg]

145

Wytrzymałość na ściskanie

28 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie

6,1 N/mm2

Absorbcja wody (kg/m2*min0,5

0,5

Ścieralność na tarczy Bohemego cm3/50cm2

A9

Przepuszczalność pary wodnej

µ =5/15

Przyczepność

1,8 N/mm2

Reakcja na ogień

A1

Redukcja NO/µmol

0,16

Trwałość: ubytek masy po 25 cyklach zamrażania/rozmrażania

0,07 %

Trwałość: średni spadek wytrzymałości na ściskanie

8,5 %

6

WYLEWKA BETONOWA C20

rozwiń

zwiń

Uziarnienie:

0/2 mm

Ilość spoiwa CEM I na Mg wyrobu [kg]

160

Wytrzymałość na ściskanie

30,5 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie

5,6 N/mm2

Absorbcja wody (kg/m2*min0,5

0,5

Ścieralność na tarczy Bohemego cm3/50cm2

A12

Przepuszczalność pary wodnej

µ =5/15

Przyczepność

2,0 N/mm2

Reakcja na ogień

A1

Redukcja NO/µmol

0,16

Trwałość: ubytek masy po 25 cyklach zamrażania/rozmrażania

-

Trwałość: średni spadek wytrzymałości na ściskanie

-

7

WYLEWKA BETONOWA C24

rozwiń

zwiń

Uziarnienie:

0/2 mm

Ilość spoiwa CEM I na Mg wyrobu [kg]

180

Wytrzymałość na ściskanie

32,1 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie

5,8 N/mm2

Absorbcja wody (kg/m2*min0,5

0,4

Ścieralność na tarczy Bohemego cm3/50cm2

A12

Przepuszczalność pary wodnej

µ =5/15

Przyczepność

2,0 N/mm2

Reakcja na ogień

A1

Redukcja NO/µmol

0,16

Trwałość: ubytek masy po 25 cyklach zamrażania/rozmrażania

0,04 %

Trwałość: średni spadek wytrzymałości na ściskanie

6,1 %

8

ZAPRAWA TYNKARSKA - SZPRYCA

rozwiń

zwiń

Uziarnienie:

0/1,6 mm

Ilość spoiwa CEM I na Mg wyrobu [kg]

120

Kategoria wytrzymałości

CS I; CS II

Wytrzymałość na ściskanie

2,3 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie

0,6 N/mm2

Absorbcja wody

WC 0

Przepuszczalność pary wodnej

µ =5/15

Przyczepność

≥0,2N/mm2

Reakcja na ogień

A1

Redukcja NO/µmol

0,17

9

ZAPRAWA TYNKARSKA WYRÓWNUJACA – SZPRYCA

rozwiń

zwiń

Uziarnienie:

0/0,25 mm

Ilość spoiwa CEM I na Mg wyrobu [kg]

132

Kategoria wytrzymałości

CS I

Absorbcja wody

WC 0

Przepuszczalność pary wodnej

µ =5/20

Przyczepność

≥0,1N/mm2

Reakcja na ogień

A1

Redukcja NO/µmol

0,17

Odporność chemiczna - kwasowość

0,17

Odporność chemiczna - zasadowość

64,4

10

ZAPRAWA MURARSKA 10

rozwiń

zwiń

Uziarnienie:

0/2 mm

Ilość spoiwa CEM I na Mg wyrobu [kg]

130

Kategoria wytrzymałości

CS I; CS II

Wytrzymałość na ściskanie

2,3 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie

0,9 N/mm2

Absorbcja wody

WC 0

Przepuszczalność pary wodnej

µ =5/20

Przyczepność

≥0,3N/mm2

Reakcja na ogień

A1

Redukcja NO/µmol

0,17

Odporność chemiczna - kwasowość

77,6

Odporność chemiczna - zasadowość

73,6

11

ZAPRAWA MURARSKA CIENKOWARSTWOWA 10

rozwiń

zwiń

Uziarnienie:

0/0,5 mm

Ilość spoiwa CEM I na Mg wyrobu [kg]

157

Kategoria wytrzymałości

CS II

Wytrzymałość na ściskanie

2,5 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie

0,8 N/mm2

Absorbcja wody

WC 0

Przepuszczalność pary wodnej

µ =5/20

Przyczepność

≥0,4N/mm2

Reakcja na ogień

A1

Redukcja NO/µmol

0,17

Odporność chemiczna - kwasowość

67,2

Odporność chemiczna - zasadowość

71,8

FORMULARZ KONTAKTOWY >>>

+ 48 535 928 800

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami