Zakładowa kontrola produkcji

Kopalnie należące do Grupy PGS (Kopalnia Piława Górna oraz Kopalnia Lipkowa Góra) posiadają certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie oceny „2+”, którego zadaniem jest prowadzenie stałej kontroli produkowanych i sprzedawanych wyrobów. Jakość kruszyw monitorowana jest na każdym etapie produkcji przez wewnętrzne, w pełni wyposażone laboratorium, a także przez akredytowane laboratoria zewnętrzne.

Wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji posiadają także:

  • Wytwórnia Betonu i Mieszanek związanych hydraulicznie w systemie oceny zgodności „2+”
  • Wytwórnia Prefabrykatów betonowych w systemie oceny zgodności „4”.

Postępowanie według określonych w ramach systemu ZKP zasad ma na celu stworzenie optymalnych warunków produkcji i zagwarantowanie stabilnych parametrów jakościowych wyrobów, zgodnych z dokumentami odniesienia.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami