< POWRÓT

Wapienie

Polskie Górnictwo Skalne Sp. z o.o.

KOPALNIA “LIPKOWA GÓRA” (ŚWIĘTOKRZYSKIE)

Kopalnia LIPKOWA GÓRA zlokalizowana jest w miejscowości Gnieździska w gminie Łopuszno w województwie Świętokrzyskim w obszarze NATURA 2000.

Z eksploatowanego złoża wapieni jurajskich produkowane są kruszywa na potrzeby budownictwa drogowego, produkcji betonu towarowego i prefabrykacji betonowej oraz rolnictwa (wapno nawozowe).

Wdrożony w ramach grupy system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) zapewnia wysoką jakość produkowanych kruszyw i zapewnienie im odpowiednich parametrów jakościowych zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów poza stałą ofertą sprzedażową, dzięki zastosowaniu mobilnych maszyn krusząco-sortujących jesteśmy w stanie wyprodukować praktycznie każdy rodzaj kruszyw.

tel. + 48 535 928 800