< POWRÓT

Partnerstwo dla Edukacyjnej Przyszłości: Pracownia Językowa Mentor Practice z Wsparciem Grupy PGS w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego.

Cieszymy się, że mogliśmy zaangażować się w przygotowanie innowacyjnej Cyfrowej Pracowni Językowej Mentor Practice w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej. Podczas oficjalnego otwarcia, które odbyło się 7 stycznia 2024r. dyrektor kopalni, Tomasz Buczyński podkreślił znaczenie nowoczesnych technologii w edukacji.

Pracownia Mentor Practice stanowi nie tylko miejsce nauki, ale również przestrzeń inspiracji i rozwoju. Cyfrowa Pracownia Językowa wyposażona została m.in. w komputerową jednostkę centralną all-in-one, systemy audio pozwalające na tworzenie niezależnych grup dyskusyjnych oraz zaawansowane oprogramowanie, które umożliwia nauczycielom efektywne zarządzanie procesem dydaktycznym.

Inwestycja w nowoczesne technologie edukacyjne to ważny krok ku przyszłości, w której młodzież będzie miała lepsze możliwości rozwoju językowego i cyfrowego. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej zmiany!